PRIVACYVERKLARING

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Meesterlijk Geschikt, Laan van de Leeuw 46, 7324 BD Apeldoorn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Meesterlijk Geschikt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Meesterlijk Geschikt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meesterlijk Geschikt verstrekt.

Bij Meesterlijk Geschikt kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Meesterlijk Geschikt deze gegevens nodig heeft

Meesterlijk Geschikt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Meesterlijk Geschikt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Meesterlijk Geschikt gegevens bewaart

Meesterlijk Geschikt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Meesterlijk Geschikt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Meesterlijk Geschikt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meesterlijk Geschikt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Meesterlijk Geschikt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Meesterlijk Geschikt bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pluimers Media te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meesterlijk Geschikt heeft hier geen invloed op.

Meesterlijk Geschikt heeft Google geen toestemming gegeven om via Meesterlijk Geschikt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meesterlijkgeschikt.nl. Meesterlijk Geschikt zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Meesterlijk Geschikt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meesterlijk Geschikt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meesterlijk Geschikt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Meesterlijk Geschikt op via info@meesterlijkgeschikt.nl. De contactpersoon hiervoor is de heer C. van Asch

Contact

www.meesterlijkgeschikt.nl is een website van Meesterlijk Geschikt.

Meesterlijk Geschikt is als volgt te bereiken:

Meesterlijk Geschikt
Laan van de Leeuw 46, 7324 BD Apeldoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08090416
Telefoon: +31 (0)55 360 45 41
E-mailadres: info@meesterlijkgeschikt.nl